De winkelwagen is leeg

Zoals gebruikelijk bij huishoudelijke apparatuur is ook bij ons glasbreuk uitgesloten van garantie. Het hoe en waarom leggen we hier uit.

Glasbreuk is altijd vervelend. Glas breekt niet spontaan. Er is altijd een vorm van impact (hoe klein ook) nodig. 

Ovendeuren met glas.

Het glas in ovendeuren is gemaakt van gehard veiligheidsglas (Safety glass).

Wetenschappelijk is aangetoond dat glas spontaan kan breken als gevolg van nikkelsulfide-insluitingen. In de grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van glas zit o.a. nikkelsulfide (NiS). NiS heeft de neiging om bij verhitting te kristalliseren. Nu is het harden van glas een proces waarbij het glas behoorlijk wordt verhit ( ± 700 °C). Tijdens het afkoelen ontstaat er spanning in het glas en kristalliseren de aanwezige NiS-moleculen. De druk die deze kristallen uitoefenen, kunnen het glas doen breken. Dit verschijnsel kan zelfs na een aantal weken nog optreden.
Tijdens het productieproces van Safety Glass ontstaan uiteraard ook foutieve producten. Het productieproces eindigt echter altijd met een afkoeling van het glas. Tijdens deze afkoeling breken foutieve glasplaten vrijwel direct. Uitval bij productie is een normaal verschijnsel. Het enkele product dat niet direct breekt, zal veelal in de uren na productie alsnog kapot gaan in de handling. Dat Nikkelsulfide mogelijk de oorzaak kan zijn van enkele stuks productie-uitval, kunnen we niet vaststellen, aangezien andere duidelijke oorzaken veel frequenter voorkomen.

Het gehele logistieke traject, vanaf de productie tot en met de uitlevering door de fabrikant, duurt minimaal 6 weken. We sluiten niet uit dat daarbij ook een breuk als gevolg van nikkelsulfide-insluiting aan de orde is, maar dat is door ons niet vast te stellen. De oorzaak van breuk is ook bij ons vrijwel altijd vallen of stoten. De glasplaten hebben immers al een lange weg achter de rug van glasfabrikant naar onze fabriek waar deze tijdens het productie proces meerdere keren ter hand genomen worden. Daarna volgt het transport van fabriek naar ons magazijn in Nederland. Daarna volgt het transport via de dealer naar de eindbestemming. Als de glasplaten dan nog in takt zijn is spontane breuk door Nikkelsulfide te verwaarlozen.

Omdat veelal een andere oorzaak van breuk tijdens productie en logistiek bij ons bekend is, kunnen we concluderen dat het verschijnsel breuk door nikkelsulfide bij de fabrikant weinig voorkomt. De kans dat u hiermee wordt geconfronteerd, is dan ook minimaal. Breuk als gevolg van nikkelsulfide-insluiting zal in principe optreden in de tijd dat het product nog bij de fabrikant aanwezig is.

Ondanks het bestaan van NiS-insluiting, staan wij altijd volledig achter ons product. Het alternatief -ongehard glas- is aantoonbaar vele malen gevaarlijker dan een product dat in uitzonderlijke gevallen "spontaan" in brokjes uiteen zou vallen.

Overigens keren veel WA verzekeringen dit soort glasschade uit. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.Dealers door heel Nederland

Ook bij u in de regio