Product registreren

Door het registreren van het product kunt u profiteren van Bertazzoni en La Germania aanbiedingen. Ook wordt uw product opgeslagen in de database van de servicedienst. We benadrukken dat we uw gegevens niet aan derden verstrekken of gebruiken voor marktonderzoek. Weten waar u het typenummer, serienummer en de productiecode kunt vinden?
Vul alstublieft uw naam in
Vul de productiecode in
Wat is het serienummer van het apparaat?
Vul uw straat en huisnummer in
Vul uw postcode in
Vul uw woonplaats in
Vul uw land in
Vul uw telefoonnummer in
Vul uw e-mailadres in